Ara
İdeal Yeni Nesil Yönetim Takımı / Yeşim Toduk – Kasım 2015Hazırlayan:   Prof. Dr. Yeşim Toduk      Amrop Türkiye Yönetici Ortağı11-10-2015 03:20:23
Yeni dijital çağda, ideal yeni nesil yönetim takımından bahsettiğimizde iki önemli konu ortaya çıkıyor; kuşaklar ve teknoloji.

Y ve Z kuşağı artık iş dünyasında ve hayatın her alanında söz sahibi olmaya başlıyor. Bugün iş dünyası sorgulayan bir kuşak ile karşı karşıya ve bu kuşak/lar otoriteye çok fazla boyun eğmiyor, her yaptıkları işte bir anlam arıyorlar. “Ben neden bu işi yapıyorum, benim sağladığım değeri, işin bütününü bana anlat” diyorlar. Eskiden büyük şirket yöneticileri “Senin iş tanımın bu” deyip sadece organizasyon şemasındaki “kare”yi ya da “kutu”yu gösterirlerdi. Artık yeni kuşak bu “kutu”yu görmek istemiyor. İşin bütününü görmek, anlamlandırmak ve kendi etkisini o bütün içinde görmek istiyor.

İkinci olarak teknoloji bizi dijital çağa taşıdı. Bununla beraber sadece liderlik kavramı değil, iletişim tarzı da kökten değişti. Bilgiye ulaşım ve hızlı karar verme kabiliyetleri arttı. Yöneticiler daha şeffaf olmak zorunda hissediyor. Teknoloji, tecrübeden güç alan otokratik liderliğe son verdi ve daha sahici (authentic), ilham veren, vizyon sahibi, değer katan ve takım ile birlikte yöneten liderleri ön plana çıkardı.

Gerek kuşakları gerekse teknoloji ve dijital dönüşümü dikkate aldığımızda, bu değişim içinde yeni nesil yönetim takımları kurmaya ve yeni liderler yetiştirmeye ihtiyacımız var.

Yeni nesil yönetim takımları ve liderler yeni yetkinliklere sahip yöneticilerden oluşmalı; “Girişimci”, “Güçlü Dijital Kabiliyetlere Sahip”, “Güçlü Network’ler ve İşbirlikleri Kurabilen” ve “Vizyon ile Katılımcı Bağlılık Sağlayabilen” ve tüm çalışanların bireysel katkısının farkına varabilen ve artık kişileri ekiplerindeki tüm bireyleri, geleneksel ödül ve ceza sisteminin ötesinde değerlendirip her birini organizasyona yarattığı katma değer doğrultusunda ödüllendirebilen bir yönetim takımından söz etmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Yeni dijital çağda yönetim takımlarının, eski iş modellerini yıkarcasına yeniliklere son derece açık olması ve şirket kültürünün DNA'sına eskiyi yıkıcı bu inovasyonu yerleştirebilmesi gerekiyor. Sektörlerin kendi iç dinamikleri, iş yapış modellerinde küçük değişiklikler yaratabilir ancak önemli olan Yönetim Kurulu seviyesinden ara kademe yönetici seviyesine kadar tüm yönetim takımının organizasyonu ve iş modeli dinamiklerini doğru anlaması, güçlü bir öngörü ve vizyona sahip olması ve bu vizyonu diğer katılımcılar ile birlikte güçlendirerek hedefe ulaşması olacak.

Bu yapı içinde, teknolojinin tetiklediği değişimlere açık, “dijitalleşmeyi” hayatın her aşamasına dahil edip içselleştirmiş bir bakış açısı ile yönetecek yeni bir anlayış gerekiyor. Her şirket kendi dijital kapasitesini ve tecrübesini inşa ederek, şirket stratejisiyle uyuşan bir dijital dönüşüm vizyonu geliştirmeli ve bu dönüşüme adapte olmak için başlangıç olarak yönetim kadrosuna dijital şampiyonluk yapabilecek “yeni nesil” proje yöneticilerini hatta Yönetim Kurulu üyelerini ve liderleri dahil etmesi büyük bir önem taşıyor.

 
 
Paylaş


 
 


    Hakkımızda Gizlilik ve Güvenlik İletişim © CDOTurkey.com 2015